Apskaitos vertinimas

Vidaus auditas svarbus kiekvienai įmonei, efektyvinančiai savo veiklą, norinčiai optimaliai panaudoti lėšas ir numatyti galimas rizikas. Taigi pagrindinis vidaus audito tikslas – išanalizuoti ir pateikti rekomendacijas, kaip būtų galima tobulinti visos įmonės ar atskiro jos padalinio veiklą, kokie būdai leistų išvengti finansinių nuostolių, kokia turėtų būti įmonės vidaus kontrolės sistema.

Kaip nepriklausomi ir objektyvūs veiklos procesų vertintojai, mes galime padėti Jūsų įmonei atlikti vidaus auditą, kad galėtumėte nešališkai pažvelgti į savo veiklą ir laiku pastebėti ne tik esamas, bet ir galimas rizikas, neigiamai veikiančias darbo procesus ir trukdančias organizacijos plėtrai.